DSC00813Iedereen heeft wel eens met stress te maken. Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning.

Die spanning kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een constant te hoge werkdruk, problemen op het werk, of spanningen in je gezin. Het is ook heel belangrijk hoe je zelf met de spanning omgaat. Van te lang en te veel stress krijg je klachten. In het ergste geval word je overspannen of burn-out of krijg je een depressie. Daarom is het belangrijk om tijdig in te grijpen wanneer je merkt dat je last hebt van stress en overspannenheid. 

Stress uit zich bij elk persoon op een andere manier.  Lichamelijk krijg je een drukkende hoofdpijn, hartkloppingen, voel je je moe of slaap je slecht.  Je voelt je opgejaagd, bent snel geergerd en kan je niet meer concentreren. En uiteindelijk kun je niet meer genieten van het leven, voel je je somber, lusteloos en onzeker en hebt minder zelfvertrouwen.  Het leven voelt zwaar en ondraaglijk aan. Je wordt angstig en sluit je af.

Bij stress is er meestal sprake van een onbalans tussen draaglast en draagkracht.  De eisen die aan je gesteld worden, kunnen te groot worden door dingen die je overkomen. Daarnaast is van belang hoe jij met deze eisen en stressvolle situaties omgaat. Dit bepaalt uiteindelijk hoe groot je draagkracht is.

Enkele eigenschappen die ons kwetsbaarder maken voor stress zijn:

  • Perfectionisme, ambitie, prestatiegerichtheid
  • Niet ‘niets’ kunnen doen, vaak meerdere dingen tegelijk doen
  • Veel van zichzelf eisen en ‘moeten’, groot verantwoordelijkheidsgevoel, veel betrokkenheid
  • Streven naar waardering van anderen, moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, zorg voor anderen
  • Moeilijk steun kunnen vragen, gevoelens moeilijk kunnen uiten

Hoe pak je het aan?

In de coaching-counselling gaan we aan de slag met de oorzaken van jouw stress. Dat betekent dat we in de eerste plaats samen op zoek gaan naar wat jou stress bezorgt. Wat is je situatie, wat zijn stressbronnen, hoe ga jij om met je de stress en met je energiebalans? Welke patronen laat jij zien in je gedrag en waar komen deze patronen vandaan?  Welke overtuigingen spelen daarbij een rol?

Daarna gaan we werken aan verandering. Basis hierbij is om op zoek te gaan naar wat jij nodig hebt en hoe je dit aan jezelf kunt geven. Meestal gaat het om verandering van diepgewortelde patronen bij jezelf en dat kan confronterend zijn.

Het vraagt dus commitment om fundamenteel met jezelf aan de slag te gaan, tijdens en tussen de sessies door. Het aantal sessies en de frequentie varieert per persoon, gemiddeld hebben we een achttal sessies nodig voor een blijvend en diepgaand effect.

Welke methode pas ik toe?

Ik heb een zeer breed palet aan verschillende werkwijzen en methodieken.  Ik kijk wat bij de cliënt past en wat het meeste effect heeft bij iemand, wat er op dat moment nodig is.

In het algemeen pas ik een combinatie toe van gesprekken en ervaringsgerichte oefeningen.  Wat je rationeel begrijpt, wordt daardoor ondersteund met een ervaring op een dieper belevingsniveau en omgekeerd.

Ik werk vanuit vertrouwen en respect voor elkaar.  Onbevooroordeeld luisteren naar jouw verhaal en samen onderzoekend op zoek gaan naar je kern en wat je nodig hebt, geeft herkenning en erkenning voor wie je bent.

Dit zijn voor mij de sleutels tot inzicht en verandering van diepgewortelde patronen bij jezelf.

Wat kost het?

De prijs voor een sessie bedraagt 85,- euro (inclusief BTW) voor particulieren. Als je werkgever het traject betaalt, zijn andere prijzen van toepassing, klik daarvoor hier.

Bij een aantal verzekeraars, wordt counselling vergoed in het aanvullende pakket. Klik daarvoor hier.

Er is de mogelijkheid tot een gratis kennismakingsgesprek, waarin we kijken of het klikt en wat ik voor jou kan betekenen.

Contact

Je kunt mailen naar info@coachto.nl. Maak je liever gebruik van het contactformulier, klik dan hier.