“Als je weer een echte keuze voelt tussen een ja en een nee, dan is er weer zelfvertrouwen en innerlijke vrijheid”

In mijn praktijk komen mensen die last hebben van stress of zich depressief voelen, vastlopen, niet meer helemaal vertrouwen op zichzelf, piekeren of angsten hebben, zichzelf volledig wegcijferen of problemen ervaren in de relatie met hun partner, collega of leidinggevende. 

Met hen ga ik op zoek naar hun verhaal en de patronen die maken dat ze op dit punt in hun leven vastlopen. Dit onderzoek maakt duidelijk wat de oorzaak is van het “lijden”. Dat is de basis voor verandering.  Ik laat hen zien hoe ze oude patronen kunnen doorbreken. 

Ik leer hen hoe ze kunnen luisteren naar hun instinct en hun innerlijk weten over wat klopt en niet klopt.
Ik leer hen om daar op te vertrouwen en te kiezen voor zichzelf in plaats van zich steeds (onbewust) aan te passen aan de ander of de situatie.
Ik leer hen om zichzelf te geven wat ze nodig hebben.
Ik leer hen om hun grenzen te ervaren en te stellen, om duidelijk JA of NEE te zeggen, om deuren te sluiten en te openen. 

Dit zorgt ervoor dat ze het stuur weer in handen kunnen nemen en zelf een uitweg kunnen vinden, daarbij vooral vertrouwend op zichzelf en hun innerlijke weten en kracht. Met als resultaat meer autonomie, geluk en vrijheid. 

Werkwijze en methodieken

Ik heb een zeer breed palet aan verschillende werkwijzen en methodieken. Ik kijk wat bij de client past en wat het meeste effect heeft bij iemand, wat er op dat moment nodig is.

In het algemeen pas ik een combinatie toe van gesprekken en ervaringsgerichte oefeningen. Wat je rationeel begrijpt, wordt daardoor ondersteund met een ervaring op een dieper belevingsniveau en omgekeerd. Dit is de basis voor inzicht en verandering van diepgewortelde patronen bij jezelf.

Tussentijdse reflectie(s), online begeleiding en oefeningen in de periode tussen de gesprekken, vinden plaats in een online beveiligde web-omgeving (Pluform). Hiervoor ontvangt de client bij de start van het traject een persoonlijk account met wachtwoord.

Mijn aanpak van coaching & counseling is gebaseerd op het gedachtegoed en methodes uit:

– Oplossingsgericht werken
– Geweldloze communicatie
– Opstellingen en systemisch werk
– Lichaamsgerichte en creatieve oefeningen
– Maskerstructuren (de Maskermaker)
– Motiverende gespreksvoering
– Kernkwadrant (D. Offman)
– Cirkel van invloed, prioriteiten, leiderschap (Covey)
– Ego-structuren (Transactionele Analyse)
– RET (Rationeel Emotieve Therapie)
Wandel- en natuurcoaching
– Online coaching via mail (schriftelijk)