Ik ben lid (practitioner level) van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en onderschrijf daarmee de Internationale Ethische Code.

De Internationale Ethische Code | IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

Als coach – counsellor ben ik gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Brochure-internationale-ethische-code NOBCO

Belangrijke elementen uit de code:
  • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de klant in opdracht van de werkgever gecoacht wordt. In dat geval worden afspraken gemaakt tussen werkgever, klant en coach over de aard en de inhoud van de rapportage.
  • De klant draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn of haar eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel gedurende de tijd die de coach en de klant gezamenlijk doorbrengen als daarna.