Ontspannen gedreven zijn

Mijn werkwoord voor de maand september: “ontspannen gedreven zijn” Na een heerlijke vakantie van 5 weken ben ik de afgelopen weken vooral op zoek naar een nieuwe balans. Een nieuwe balans tussen “ontspannen ZIJN” en “met gedrevenheid de zaken DOEN die ik wil doen”.

Hoe geef je effectieve feedback?

Soms wil je graag feedback geven maar is dat lastig. Je bent bang dat de ander verdedigend zal reageren, niks doet met wat je zegt of zelfs boos op je wordt.  Toch is het soms nodig (bv. in de werksituatie) of gewenst om feedback te geven. Of feedback effectief is, wordt sterk bepaald door de […]

Energiebalans en introversie

Energiebalans is een term uit de natuurkunde.  Je energiebalans geeft de verhouding weer tussen de energie die je ergens instopt en de energie die het je oplevert.  Het is belangrijk dat die balans in evenwicht is. Zo is bekend dat een langdurige storing in de energiebalans de veroorzaker kan zijn van een burn-out. Belangrijk om […]

Ont-moeten

Mijn werkwoord voor de maand augustus: “Ont-moeten”. Het werkwoord ont-moeten heeft 2 betekenissen: Mezelf ontdoen van het moeten EN anderen en mezelf ontmoeten! Gelezen in: “He, ik daar” van Daniel Offman.  

Keuzes maken op basis van je kernkwaliteiten

Don’t ask what the world needs Rather ask what makes you come alive Then go ahead and do it, Because what the worlds needs is people who have come alive.

(H)erken jij je eigen valkuilen?

Ik loop door een straat. Er is een diep gat in het trottoir Ik val erin. Ik ben verloren … ik ben radeloos.

Luisteren naar de ander en naar jezelf

Dit mooie gedicht spreekt voor zichzelf. Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en Jij begint mij adviezen te geven Dan doe je niet wat ik je vraag.

Coaching bij stress en werkdruk

Meest voorkomende beroepsziekte Het is bekend dat de meest voorkomende beroepsziekten overspannenheid en burn-out zijn. De oorzaak ligt vaak in een te hoge werkdruk en stress. Burn-out is het gevolg van een te langdurige blootstelling aan teveel stress. Werkstress loopt tijdens de crisisperiode behoorlijk op. Daarnaast is het zo dat 19% van alle Nederlanders gedurende […]

Coaching als arbeidsvoorwaarde?

Er is  een aantal goede redenen voor werkgevers om coaching in te zetten. Dit kan ad hoc, als de coachvraag zich voordoet of meer structureel als arbeidsvoorwaarde voor de werknemer. Het inzetten van coaching als arbeidsvoorwaarde maakt coaching laagdrempelig voor de werknemer. Daardoor zullen problemen sneller worden aangepakt en opgelost

Coaching in het kader van het gezondheidsbeleid van de werkgever

In vele bedrijven is er veel aandacht voor gezonder leven en bewegen. Men stelt beleid in om een gezonder levenspatroon van de medewerkers te bevorderen. Wanneer overgewicht, teveel roken of drinken, ongezonde voeding en te weinig beweging leiden tot meer ziekte, gevaar voor de veiligheid of mindere prestaties, wordt de werkgever immers rechtstreeks geconfronteerd met […]

Tip om om te gaan met heftige emoties

In mijn praktijk krijg ik soms de vraag: “Ik voel me zo enorm boos en dat wil ik niet. Hoe kan ik mijn emoties onder controle houden en mijn boosheid afremmen?” Soms wil je je boosheid niet erkennen of niet tonen of wuif  je je eigen emoties weg. Hardnekkige gevoelens laten zich echter niet wegdrukken of […]

Online coaching

Nieuwe website Online Coach gereed! Om beter te kunnen inspelen op de wensen van de client, hebben we nu ook een aparte website over online coaching / e-coaching. Op deze site kunt u meer lezen over de voordelen van online coaching en hoe een online coachtraject eruit ziet.  Het online coachen vindt plaats in een beveiligde omgeving zodat […]

Omgaan met kritiek

Kritiek op je werk kan je stress bezorgen gedurende de werkuren en ook erna je humeur blijven beïnvloeden. Je kan negatieve feedback nooit helemaal uitsluiten, maar je kan er wel leren omgaan met kritiek. Alina Dizik geeft de volgende zes tips (Bron: www.express.be):

Zorgen over de schoolprestaties van je kind?

Heb je er ook wel eens last van dat je kind slechte cijfers op zijn rapport heeft? Of dat hij of zij maar niet aan het huiswerk toekomt? Of dat je je zorgen maakt dat hij zijn jaar zal moeten overdoen? Hierbij enkele oplossingsgerichte tips die werken, uit eigen ervaring:

Benoemen van (kleine) succeservaringen belangrijk om je doelen te bereiken

Psycholoog Tim Pychyl stelt dat mensen productiever en creatiever worden wanneer ze het gevoel hebben dat ze vooruitgang boeken, zelfs als die vooruitgang klein en triviaal lijkt. Daarom is het belangrijk om complexe en grote taken op te delen in kleinere en gemakkelijkere taken.  Als je deze eerst afwerkt, bevordert dit je intrinsieke motivatie en […]